คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ย. 64 / อ่าน 379  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio TCAS65

สมัครออนไลน์ทางภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ website : http://entrance.tsu.ac.th/วันที่ 9 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 2 .. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ วันที่ 7 - 8 ก.พ. 65

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านธนาคาร วันที่ 11 - 25 .. 65

คุณสมบัติการรับสมัครทุกสาขาในคณะศิลปกรรมศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/1VvMbLgyBCG-MLRQNl24d8tURjmW9dflb?usp=sharing

http://entrance.tsu.ac.th/

https://www.mytcas.com/

https://drive.google.com/drive/folders/1VvMbLgyBCG-MLRQNl24d8tURjmW9dflb
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready