คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ต.ค. 64 / อ่าน 91  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมอบเสียงเพลงผ่านวง TSU POP JAZZ  มีวงอาจารย์และวงนิสิตร่วมแสดง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready