คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ต.ค. 64 / อ่าน 223  / 


ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครจำนวน 4 รอบ

รอบที่ 1 #Portfolio

รับสมัคร : 9 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65

ประกาศผล : 2 ก.พ. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 - 8 ก.พ. 65

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 11 - 25 ก.พ. 65

รอบที่ 2 #Quota

รับสมัคร : 11 ก.พ. 65 - 17 มี.ค. 65

ประกาศผล : 2 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 - 5 พ.ค. 65

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 9 - 20 พ.ค. 65

รอบที่ 3 #Admission

รับสมัคร : 2 - 10 พ.ค. 65

ประกาศผล :

   - ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65

   - ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas :

   - ครั้งที่ 1 : 18 - 19 พ.ค. 65

   - ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 2 - 13 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

รับสมัคร : 25 - 29 พ.ค. 65

ประกาศผล : 6 มิ.ย. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 8 - 9 มิ.ย. 65

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 8 - 13 มิ.ย. 65

รายละเอียดการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละโครงการทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัคร

Facebook Fanpage : ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

instagram : admission.tsu

website : http://entrance.tsu.ac.th/

โทร : 074-317-608 , 074-317-600 ต่อ 7107
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready