คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 64 / อ่าน 105  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภศิลป์  อินทรเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล #สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี2564 Activity and Advice for Social Center เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready