คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ย. 64 / อ่าน 121  / 


    ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โครงการ "นักรบวัฒนธรรม" ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานทั่วประเทศ 54 ทีม ดังนี้
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Performing arts TSU   ชุดการแสดง มโหระทึก กลองสัมฤทธิ์ส่งวิญญาณ
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีม เด็กสร้างศิลป์ TSU       ชุดการแสดง รักษ์สงขลาภูมิปัญญาหาบน้ำ
    - รางวัลพัสตราภรณ์สร้างสรรค์ ทีม Performing arts TSU   ชุดการแสดง มโหระทึก กลองสัมฤทธิ์ส่งวิญญาณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready