คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 64 / อ่าน 167  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง ''THE SHOW MUST GO ON'' จัดการแสดงอย่างไร ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

วิทยากร

    คุณวรรณศักดิ์  ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๖๓ และที่ปรึกษาทางด้านการแสดงของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

     อาจารย์กฤษฏิ์  ชัยศิลบุญ ประธานบริษัทกฤษฏิ์ทีม ออแกไนซ์เซชั่น ผู้ก่อตั้งโยนกอุทยาน จังหวัดสระบุรี และผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ล้านนาและนาฏศิลป์ร่วมสมัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชญ อัคพราหมณ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ริเริ่มโครงการ “แก่นอีสานวัฒน์

     วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ✅ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings และสามารถรับชม Facebook Live ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU

   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code เพียง ๕๐ ท่าน เท่านั้น
พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึก จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ Cisco Webex Meetings

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 โทร : ๐๙๔-๙๕๐-๐๘๖๓ (ณีรนุช ไฝนุ้ย)
 ๐๙๒-๙๗๙-๒๘๙๔ (ปวีณ์นุช รื่นรวย)

#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#สาขาวิชาศิลปะการแสดง
#การละคร
#นาฏศิลป์ไทย
#โนรา
#TSU
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready