คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ย. 64 / อ่าน 183  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับรางวัลExcellence Prize 

- ประเภท CREATIVE VISUAL ARTS

- ชื่อผลงาน Nice Tales @ Thale Noi

   ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 August 26-28, 2021 at Prem Auditorium, Thaksin University, Songkhla Campus
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready