คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ย. 64 / อ่าน 190  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้รับรางวัล Gold Prize 

- ประเภท CREATIVE COMPOSITION
- ชื่อผลงาน The Latino Swing Cadenza Jazz

   ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 August 26-28, 2021 at Prem Auditorium, Thaksin University, Songkhla Campus
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready