คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 ส.ค. 64 / อ่าน 187  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด ศุภจิตรา ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงานประจำปี พ.ศ.2563 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย สร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรม ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready