คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ค. 64 / อ่าน 272  / 


ประกาศเพิ่มเติมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021

‘The Cultural Creativity of Regional Arts towards the International Integration’

Topic of Interest for Submission

Music / Dance / Visual Art

Download : https://drive.google.com/.../1ttsQUYhFDgEzu1MmcsIUe1I53HD...

Calls for Papers

Submission dates : April 19 - May 28, 2021

Annoucing of works selected : June 18, 2021

Registration : July 16 - 30, 2021

Reschedule to be on August 26 - 28, 2021

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางผู้จัดงานจึงขอเลื่อนการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ไปในวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

CONTACT US

+66 74 317619

+66 86 625 1260

Email : ISCFA2021@tsu.ac.th

Regisstration System : ISCFA2021 http://iscfa2021.art.tsu.ac.th/

Download From A,B : https://drive.google.com/.../1Mq2DdQZh0DVYp0RCzFeRRLZqRk0...

Website : http://art.tsu.ac.th/th/

-กำหนดการ

-แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready