คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 64 / อ่าน 116  / 


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  12.30 - 13.00  น. 

สแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อลงทะเบียน 13.00 น.เป็นต้นไป

  เข้าสู่พิธีการ

                      แนะนำผู้บริหาร

                      แนะนำอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์

                      แนะนำเจ้าหน้าที่

  กิจกรรมแจกของรางวัล

   รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่  Page:คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready