คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย. 64 / อ่าน 215  / 


ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ

 

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021

‘The Cultural Creativity of Regional Arts towards the International Integration’

*Topic of Interest for Submission

: Music / Dance / Visual Art

Download

https://drive.google.com/drive/folders/1ttsQUYhFDgEzu1MmcsIUe1I53HDXq7WJ?usp=sharing

Calls for Papers

Submission dates : April 19 - May 28, 2021

Annoucing of works selected : June 18, 2021

Registration : July 1 - 16, 2021

Reschedule to be on August 26 - 27, 2021

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางผู้จัดงานจึงขอเลื่อนการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ไปในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

CONTACT US

️ +66 74 317619

️ +66 86 625 1260

Email : ISCFA2021@tsu.ac.th

 

Regisstration System : ISCFA2021 http://iscfa2021.art.tsu.ac.th/

 

Download From A,B : https://drive.google.com/drive/folders/1Mq2DdQZh0DVYp0RCzFeRRLZqRk0RRqn_?usp=sharing
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready