คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 64 / อ่าน 90  / 


   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์และคณะผู้บริหารจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  นายนพดล ชุติมารัต รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาและร่วมประชุมปรึกษาหารือกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสะเดา ภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างเทศบาลเมืองสะเดาและมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลเมืองสะเดา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready