คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 3 มิ.ย. 64 / อ่าน 114  / 


สมัครเรียนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

TCASรอบ4 รับตรงอิสระ

สมัครออนไลน์  3-7 มิ.ย. 64

หลักสูตร  ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย จำนวนรับ 20 คน

หลักสูตร  ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล จำนวนรับ 10 คน

หลักสูตร  ศป.บ.ทัศนศิลป์ จำนวนรับ 5 คน

หลักสูตร  ศป.บ.ศิลปะการแสดง จำนวนรับ 5 คน

หลักสูตร  ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม กด ➡https://drive.google.com/drive/folders/1ycxEZKWENHjFbOIuzlAPNKKT0PDdwwK9?usp=sharing

การสมัคร

สมัครออนไลน์  3-7 มิ.ย.64 ผ่าน Website : http://entrance.tsu.ac.th/  

ให้ผู้สมัครเข้าร่วมไลน์กลุ่มให้ตรงตามหลักสูตรที่ตัวเองสมัคร

ชำระค่าสมัคร ณ ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขาและ ธ.กรุงเทพทุกสาขา 38มิ.ย.64

ส่งหลักฐานการสมัคร ตามช่องทางของแต่ละหลักสูตร 39มิ.ย.64

ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร 9 มิ.ย.64

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก10 มิ.ย.64

หลักสูตร/คณะ พิจารณาคัดเลือก 1012มิ.ย.64

ประกาศผลทาง 14 มิ.ย 64 ทาง Website : http://entrance.tsu.ac.th/

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 1416 มิ.ย.64

 

สอบถามเพิ่มเติมจากไลน์กลุ่มตามหลักสูตรที่ตัวเองสมัคร

สอบถามจากเพจภารกิจรับนิสิตhttps://www.facebook.com/admission.tsu

เวบไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ http://art.tsu.ac.th/th/
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready