คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ค. 64 / อ่าน 183  / 


ทางผู้จัดงานมีการกำหนดวงดนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเสนอผลงานฯ ด้านดนตรีสากลโดยให้ส่งผลงานในรูปแบบไว้ดังนี้

1. วง String Quartet

2. วง Saxophone Quartet

3. วง Big Band ขนาด 5*8       

(Saxophone 5, Trumpet 4, Trombone4)

ติดต่อรายละเอียดได้ที่ 086-6251260

(ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา)

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts (ISCFA) 2021

“The Cultural  Creativity of Regional Arts towards the International Integration”

*Topic of Interest for Submission

: Music / Dance / Visual Art

Calls for Papers

Submission dates : April 19 - May 28, 2021

Annoucing of works selected : June 18, 2021

Registration : June 19 - 20, 2021

Presenting dates : July 15 - 16, 2021

CONTACT US

️ +66 74 317619

️ +66 86 625 1260

Email : ISCFA2021@tsu.ac.th

#FacultyOfFineAndAppliedArts

#InternationalSymposium

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready