คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ค. 64 / อ่าน 210  / 


มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564TCAS3 รับตรงทั่วประเทศ Admission

เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 7 -15 พฤษภาคม 2564

 

สามารถอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร TCAS3

https://www.mytcas.com/universities

 

ระเบียบการรับสมัคร Admission 1

คลิ๊ก! https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2021/5/1/d49479ae-1aae-4950-9bf8-ddf177cb99c4/022-TCAS31_05012021.pdf

 

ระเบียบการรับสมัคร Admission 2

คลิ๊ก! https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2021/5/1/531eb886-d19c-4f0a-9d77-82ccc7f677cf/022-TCAS32_05012021.pdf

 

สมัครผ่าน website : https://www.mytcas.com/

โปรดอ่านระเบียบการรับสมัครและศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างรอบคอบเพื่อความถูกต้องและสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อของตนเอง

 

#คณะศิลปกรรมศาสตร์

#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

#สาขาวิชาทัศนศิลป์

#สาขาวิชาศิลปะการแสดง

#สาขาวิชาศิลปะออกแบบ

#Faculty_of_Fine_and Applied_Arts

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#ภารกิจรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TCAS64 #Dek64 #TSU

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready