คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 เม.ย. 64 / อ่าน 292  / 


Thaksin University, Songkhla Thailand
Faculty of Fine and Applied Arts

International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021
“The Cultural  Creativity of Regional Arts towards the International Integration”

Topic of Interest for Submission : Music / Dance / Visual Art

✅ Calls for Papers
Submission dates : April 19 - May 28, 2021
Annoucing of works selected    : June 18, 2021
Registration : June 19 - 20, 2021
Presenting dates : July 15 - 16, 2021

⭐ Download Form A 
https://drive.google.com/drive/folders/1Mq2DdQZh0DVYp0RCzFeRRLZqRk0RRqn_?usp=sharing

⭐ Registration System
http://iscfa2021.art.tsu.ac.th
**Web Registration Start on Monday, April 19,2021

CONTACT US 
☎ +66 74 317619
☎ +66 86 625 1260

Email : ISCFA2021@tsu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready