คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย. 64 / อ่าน 204  / 


   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชม ศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่นที่ ๑๓ เอกนาฏศิลป์ไทย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ #วิถีวัฒนธรรม : สร้างนาฏกรรมเที่ยวชุมชน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
#ศิลปะเชื่อมร้อยชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำเสนอผ่านรูปเเบบของศิลปะการเเสดง ๘ ชุดการแสดงที่หลากหลายอรรถรส ประกอบด้วย
          ชุดที่ ๑ กาลครั้งหนึ่งสงขลา
          ชุดที่ ๒ สาวบ่อยาง
          ชุดที่ ๓ ลายศิลป์จิตรโปราณ
          ชุดที่ ๔ ลากพระแหลมโพธิ์
          ชุดที่ ๕ ปลากดขี้ลิง
          ชุดที่ ๖ จากลา
          ชุดที่ ๗ ปุษยนารายณ์
          ชุดที่ ๘ ยอยักษ์ปากประ
#แล้วพบกัน  #ชมฟรี  #สำรองที่นั่ง ๐๙๘-๐๒๔๙๘๔๘ / ๐๙๓-๗๙๕๑๘๒๑ / ๐๙๘-๗๒๗๙๖๑๒
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready