คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 64 / อ่าน 112  / 


   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องบรรยาย 17401 อาคาร 17 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready