คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 64 / อ่าน 129  / 


การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะฯ ปี63-67 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้น 2 อาคาร17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready