คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ม.ค. 64 / อ่าน 135  / 


“ปัญหาขยะในชุมชน สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง” กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจจะเป็นจังหวะที่ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักทรัพยากรและชายฝั่งทะเลที่ 5 เรื่องของการเก็บขยะที่ชุมชนบ้านเล สิงหานคร เลยเกิดเป็นโจทย์งานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ตอนที่วางโจทย์ ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ปล่อยให้ลุยลงพื้นที่ทั้งทางบก และทางน้ำ เพื่อได้เห็น และรู้เรื่องที่จะต้องทำให้ได้มากที่สุด เมื่อได้แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการของการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล มากำหนดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ ขั้นตอนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องทำการบ้านหนักพอสมควร ในการจัดวางข้อมูล จัดลำดับเรื่องราว และจะเล่ายังไงไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกชาวบ้านในชุมชน แต่ก็ยังคงสาระหรือสารที่อยากจะเล่า คิดแล้วแก้ แก้แล้วแก้อีก ทดลองแล้วทดลองอีก จนเด็กเองก็น่าจะเบื่อแล้วแหละ 555 เพราะแก้หลายครั้งเหลือเกิน รบกันมั้ง ด่ากันมั้ง ก็เพราะอยากให้ทุกอย่างสื่อสารได้มากที่สุด ณ วันนี้ที่เราได้มีโอกาสนำการแสดงมาเล่นในชุมชน คงทำให้เด็กหลาย ๆ คนรู้สึกอะไรว่าสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วคิดอีก แก้แล้วแก้อีก มัน”สื่อสาร” กับคนดูได้จริง ๆ คนในชุมชนหลาย ๆ คนให้ความสนใจกับการแสดง นี่ยืนอยู่ท่ามกลางคนในชุมชนที่ดูการแสดง และก็ได้ยินเสียงของหลาย ๆ คน พูด (เหมือนเสียงพากย์) ขึ้นมาในระหว่างการแสดง “กินขยะเข้าไปแล้ว” “ขยะติดคอแล้ว” “เอา!! กำลังจะตายแล้ว” “มีคนเข้ามาช่วยแล้ว” “เก็บขยะแล้ว”“ทะเลสะอาดแล้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready