คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ม.ค. 64 / อ่าน 133  / 


กิจกรรม "ไม่ทิ้งขยะลงทะเล" วันที่ 19 ธันวาคม 2563 บ้านเล ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา โดยความร่วมมือระหว่างส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.5 หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนาTSU บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองสิหนคร ชาวชุมชนบ้านเล และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready