คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 มี.ค. 64 / อ่าน 190  / 


 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสวภา  สงขาว  อาจารย์ประจำหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงานประเภทดนตรีกรรม เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564 ดังนี้

  1.  ชื่อผลงาน  เพลง เหนื่อยนักพักตรงนี้ก่อน   (เลขที่ ด.283430)
  2. ชื่อผลงาน  เพลง  พ่อของเรา (เลขที่ ด.283431)

สำหรับผลงานเพลง  เหนื่อยนักพักตรงนี้ก่อน  

       แต่งขึ้นเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 แพร่ระบาด ที่ส่งผลกระทบทำให้พวกเราทุกคนต้องประสบปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้น  ขอให้พวกเราทุกคนเข้มแข็ง อดทน อย่าท้อ สู้กันต่อไป เป็นกำลังใจให้กันและกัน แล้วพวกเราจะมีวันที่ดีๆอีกครั้ง โดยผลงานเพลงดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่าน Youtube  ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2rYo5vuJ1Zc
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready