คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 มี.ค. 64 / อ่าน 90  / 


ประมวลภาพ พิธีการมอบรางวัลจากบริษัท AIS แก่นิสิตในโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line Sticker Contest AISxUniversity ให้กับนิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์อัฏฐพล เทพยา เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งนิสิตสามารถค้ามาได้ 5 ผลงาน และได้รับเงินรางวัล ผลงานละ 15,000 บาท คือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready