คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค. 64 / อ่าน 105  / 


เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2
การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 

ระเบียบการรับสมัคร : 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2
การรับด้วยวิธีโควตา (QUAOTA) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 

ระเบียบการรับสมัครี : 
http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1614238682_595.pdf
สมัคร online ได้ทาง website :
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp?fbclid=IwAR1ttz9tY_FPWsvghbNyIvJ_EFL3mpojjsMnnnXJu1YPwooL9y3v5BYDTMg

 เข้าร่วมทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้  
- โครงการโควตาภูมิภาค
- โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
- โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
- โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 074 317 619

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready