คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค. 64 / อ่าน 155  / 


 คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready