คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 63 / อ่าน 146  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน และนิสิตหลักสูตรศิลปะศึกษา จำนวน 1 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

1. นางสาวจาฏุพัจน์ ปุยเจริญ

2. นายชัยยันต์ สังข์สินเลิศ

3. นายธนากร แววแสนรัตน์

4. นายรุสดีย์ กาเหย็ม

5. นางสาวศิริเรือน เต็มรัตน์

6. นางสาวรักษิณา แพเพชร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready