คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 63 / อ่าน 95  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความิยนดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะออกแบบ ทีม smart eggs ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และ Popular vote โครงการพัฒนาชุมชนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready