คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 63 / อ่าน 91  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะและออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี2563 Art and design Contest Lanna Contemporary 2020 จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวศิริเรือน เต็มรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2

2. นายอับดุลเลาะ กาหม๊ะ ได้รับรางวัลพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready