คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ย. 63 / อ่าน 116  / 


   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Russian Dude Lecture Recital and Master Class และชมการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Thaksin University Big Band วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  ณ Music Hall ชั้น 2 อาคาร 10 (ตึกดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


กำหนดการ
เวลา 13.00  I  Workshop
เวลา 17.30  I  Concert ร่วมกับ Thaksin University Big Band

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม และขอหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ  FB : TSU Music
เบอร์โทรติดต่อ 098-6754946 (คุณเอกพล ยกย่อง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready