คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ต.ค. 63 / อ่าน 105  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง  นิสิตเครื่องมือเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest) ในงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready