คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ต.ค. 63 / อ่าน 98  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้บริการ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานร่วมถึงการจัดการแสดงโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาศิลปะการแสดง และดนตรีไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอเปรมดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready