คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 63 / อ่าน 74  / 


ขอแสดงความยินดีกับนายชนาธิป คงอ่อน นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทอุดมศึกษา จาก กระทรวงวัฒนธรรม  
# ขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขเจริญก้าวหน้าตลอดไป#
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready