คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 63 / อ่าน 118  / 


คณะพยาบาลศาสตร์หารือเครือข่ายวิจัยร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready