คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 63 / อ่าน 75  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแดสง ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแสดงเปิดตัวนางสาวสมิหลา 2020 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready