คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 63 / อ่าน 61  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแสดงชุด "สานศิลป์รวมใจสู่วัยเกษียณ " ในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 11 กันยายน 2563 โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า หาดใหญ่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready