คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 63 / อ่าน 56  / 


      โครงการเสวนาทางวิชาการเปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)  ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready