คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ส.ค. 63 / อ่าน 67  / 


   การแสดงพิธีเปิด “เทศกาลยลเมืองศิลป์ กินของหรอย” ณ ลานประติมากรรมปูดำ จ.กระบี่  ขอขอบพระคุณจังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สำนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เทศบาลเมืองกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่มอบโอกาสให้นิสิตสาขาศิลปะการแสดงมาสร้างความสุขในงานวันนี้ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready