คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ส.ค. 63 / อ่าน 69  / 


นิสิตและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อแก้ปัญหาและลดปริมาณขยะที่ตกค้างในทะเล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ลานต้นหูกวางใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready