คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ส.ค. 63 / อ่าน 66  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิพิมพ์ ขามนิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอกขับร้อง ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสิน ได้แก่

- อาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

- อาจารย์แดน บุรีรัมย์

ศิลปินแห่งชาติ

- อาจารย์ชัยชนะ บุญนะโชติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready