คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 63 / อ่าน 102  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชาศิลปะการแสดง ร่วมจัดแสดงเนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิในเครือ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready