คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 มิ.ย. 63 / อ่าน 64  / 


ประมวลภาพการประชุมดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 และ11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 17 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready