คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ค. 63 / อ่าน 63  / 


    ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแบ่งปันในโครงการ TSU ตู้ปันสุข ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready