คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ค. 63 / อ่าน 133  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready