คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ค. 63 / อ่าน 82  / 


https://www.tsu.ac.th/newscovid19/m/detail.php?id_list=906&aNum=20200505101505

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready