คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย. 63 / อ่าน 61  / 


ประมวลภาพการประชุมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2562 วันที่ 18-12-62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready