คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ม.ค. 63 / อ่าน 193  / 


ประมวลภาพการประชุมทบทวน ปรับปรุง โครงร่างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร17) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready