คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 62 / อ่าน 119  / 


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดอื่น ๆ 15 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม (สงขลา) โรงเรียนมหาวชิราวุธ (สงขลา) โรงเีรยนหาดใหญ่วิทยาลัย (สงขลา) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (สงขลา) สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนพระแสงวิทยา (สุราษฎร์ธานี) โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย (สุราษฎร์ธานี) โรงเรียนทางพูนพิทยาคาร (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนสุไหงโกลก (นราธิวาส) โรงเรียนนราธิวาส (นราธิวาส) และ โรงเรียนนราสิขาลัย (นราธิวาส) รวมจำนวน 130 คน ร่วมบรรเลงบทเพลง 13 บทเพลง และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน
คอนเสิร์ต "Shades Of Emotion" เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูและเยาวชนที่รักดนตรีในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อร่วมรำลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นผู้ริเริ่มให้จัดสร้างหอเปรมดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจัดขึ้น ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาโดยมีผู้เข้ารับชมล้นหลาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready