คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 62 / อ่าน 136  / 


คณะศิลปกรรมศษสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันประกวดร้องเพลง รายการ Isuzu : ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน คณะกรรมการ คือ คุณโจ้ โปรดิวเซอร์จาก GMM Grammy และ คุณนิกส์ The Starจากผู้เข้าร่วมการประกวด 28 คน นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คว้า3รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
✨นายสุทธิวัฒน์ ศรีอินทร์ ✨

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1
✨นางสาวศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี✨

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ✨นางสาวรุจิกร พูลสวัสดิ์✨

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready