คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ย. 62 / อ่าน 113  / 


ประมวลภาพการแสดง “อศิรวาท ศาสตร์ศิลป์ถิ่นทักษิณา” จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง๔ ลำ "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” ท้องสนามหลวง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready